18 października 2012 r. rusza rekrutacja uczestników IV edycji kursów jęz. angielskiego

18 października 2012 r. rusza rekrutacja uczestników IV edycji kursów jęz. angielskiego

Rekrutacja

 

Rekrutacja osób chętnych do udziału w IV edycji kursów prowadzona będzie
w terminie: od godz. 13.00 w dniu 18 października 2012 r. do godziny 16.00 w dniu 7 listopada 2012 r.

 

Rekrutacja osób chętnych do udziału w kursach prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Osoby chętne do udziału w wybranym kursie proszone są o wypełnienie i wysłanie,
w podanym powyżej terminie formularza aplikacyjnego zamieszczonego w zakładce Kurs języka angielskiego/Pliki do pobrania.

 

Kryteria selekcji zgłoszeń

Podstawowymi kryteriami selekcji zgłoszeń będą zatrudnienie (umowa o pracę na czas nieokreślony, bądź określony/akt mianowania) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz kolejność zgłoszeń.

Są jeszcze wolne miejsca na kurs "Biostatystyka"

Są jeszcze wolne miejsca na kurs "Biostatystyka"

Szanowni Państwo,

zachęcamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w kursie "Biostatystyka". Zostało już tylko kilkanaście wolnych miejsc.

Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów

Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza

konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów
(3 stypendia)


w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Stypendium w wysokości 5 tys. zł

przyznawane jest na wsparcie rozwoju naukowego i może być wydatkowane w dowolny sposób.

Kryteria konkursowe:

Konkurs na stypendia nukowe dla młodych doktorów

Konkurs na stypendia nukowe dla młodych doktorów

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza
konkurs na stypendia naukowe dla młodych doktorów
(7 stypendiów)

w ramach projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Stypendium w wysokości 10 tys. zł
przyznawane jest na wsparcie rozwoju naukowego i może być
wydatkowane w dowolny sposób.


Kryteria konkursowe:

Lista uczestników III edycji kursów jęz. angielskiego i terminy zajeć

Lista uczestników III edycji kursów jęz. angielskiego i terminy zajeć

Szanowni Państwo,

w zkładce Kurs jęz. angielskiego/Pliki do pobrania zamieszczone zostały listy uczestników III edycji kursów jęz. angielskiego w podziale na grupy oraz terminy spotkań poszczególnych grup.

Pierwsze zajęcia w ramach kursu odbęda się w tygodniu rozpoczynającym się 24 października 2011 r.

W sprawach organizacyjnych związanych z realizacją kursów uprzejmie proszę kontaktować się bezpośrednio z Panią Ewą Szczepaniak (wew. 5595 lub 5596) lub Panią Euniką Supińską (wew. 5596) ze Studium Języków Obcych UMB.

NOWE zasady stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMB w ramach PO KL

NOWE zasady stypendiów wyjazdowych dla doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMB w ramach PO KL

Szanowni Państwo,                                                                                                         

Konkurs na wyjazdy na wizyty studyjne do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych

Konkurs na wyjazdy na wizyty studyjne do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza konkurs na wyjazdy na wizyty studyjne  do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych

Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza konkurs na stypendia wyjazdowe na staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże/szkolenia/wizyty studyjne

Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże/szkolenia/wizyty studyjne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza
konkurs
na stypendia wyjazdowe na staże/szkolenia/wizyty studyjne
w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych

30 stycznia 2012 r. rusza rekrutacja do udziału w kursie "Biostatystyka".

30 stycznia 2012 r. rusza rekrutacja do udziału w kursie "Biostatystyka".

Szanowni Państwo,

o godz. 09:00  w dniu 30 stycznia 2012 r. rusza rekrutacja do udziału w bezpłatnym kursie "Biostatystyka".

Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa w kursie i warunkach rekrutacji dostępne są w zakładkach: "Warunki uczestnictwa" i "Rekrutacja".

Szczegółowy program kursu i informacje dot. strony organizacyjnej szkolenia (w tym terminy zjazdów), wzór umowy o uczestnictwo w kursie, zamieszczone zostały w zakładce "Dokumenty do pobrania". 

Zgłoszenia, w oparciu o kryterium kolejności zgłoszeń, przyjmowane będą do godz. 15:00 w dniu 24 lutego 2012 r.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczone zostały listy uczestników IV edycji kursów jęz. angielskiego
z podziałem na grupy.

Osoby, które wysłały zgłoszenie, a nie znalazły się na liście, proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Ewą Szczepaniak lub Euniką Supińską ze Studium Jezyków Obcych UMB (tel. wew. 5595, 5596). 

Subskrybuje zawartość