18 października 2012 r. rusza rekrutacja uczestników IV edycji kursów jęz. angielskiego

Rekrutacja

 

Rekrutacja osób chętnych do udziału w IV edycji kursów prowadzona będzie
w terminie: od godz. 13.00 w dniu 18 października 2012 r. do godziny 16.00 w dniu 7 listopada 2012 r.

 

Rekrutacja osób chętnych do udziału w kursach prowadzona będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Osoby chętne do udziału w wybranym kursie proszone są o wypełnienie i wysłanie,
w podanym powyżej terminie formularza aplikacyjnego zamieszczonego w zakładce Kurs języka angielskiego/Pliki do pobrania.

 

Kryteria selekcji zgłoszeń

Podstawowymi kryteriami selekcji zgłoszeń będą zatrudnienie (umowa o pracę na czas nieokreślony, bądź określony/akt mianowania) w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku na stanowisku nauczyciela akademickiego oraz kolejność zgłoszeń.

W kursie oznaczonym symbolem JA1 mogą wziąć udział pracownicy klinik/zakładów, którzy prowadzą ze studentami zajęcia praktyczne.

Kurs oznaczony symbolem JA2 skierowany jest do nauczycieli akademickich z zakładów teoretycznych.

 

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż wynosi limit miejsc, decyzja dot. zakwalifikowania na kurs będzie uzależniona od analizy potrzeb dydaktycznych Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć anglojęzycznych.

 

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę wolnych miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Kursy językowe prowadzone będą na różnych poziomach zaawansowania od A1 do C1+. Osoby, które przejdą pozytywnie proces selekcji zgłoszeń, zostaną przyporządkowane do grup ćwiczeniowych na odpowiednim poziomie zaawansowania.