Konkurs na stypendia wyjazdowe na staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza konkurs na stypendia wyjazdowe na staże naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Stypendium można uzyskać na wyjazd na staż do czołowych w danej dziedzinie ośrodków naukowo-dydaktycznych na świecie.
 
Uprawnionymi do wyjazdu na staż są pracownicy posiadający stopień naukowy, zatrudnieni w UMwB na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz technicznych.
 
Staże mogą trwać: do 18 miesięcy
(max. wysokość dofinansowania stażu wynosi do 154.800 zł) .
 
Nabór wniosków w ramach edycji 2010 trwa do dnia 19 listopada 2010r.
.
 
Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www. wjk.umb.edu.pl (Regulamin stypendiów na wyjazdy na staże i szkolenia) oraz w biurze Zadania nr 2.
 
 
 
   Prof. Adam Krętowski
Prorektor ds. Nauki UMwB
 
 
Biuro zadania nr 2: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB,
Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok; tel. 085-7485412, 085-7485489.