Konkurs na wyjazdy na wizyty studyjne do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza konkurs na wyjazdy na wizyty studyjne  do wiodących zagranicznych ośrodków naukowo-dydaktycznych w ramach zadania nr 2 projektu pt. „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Wizyty studyjne mogą odbywać się w najlepszych ośrodkach naukowo-dydaktycznych na świecie w celu wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
 
Uprawnionymi do wyjazdu na wizytę studyjną są:
doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz pracownicy na stanowiskach technicznych posiadających stopień naukowy doktora.
 
Wizyty studyjne mogą trwać do 2 tygodni.
 
Nabór wniosków w ramach edycji 2010 trwa do dnia 10 listopada 2010 r.
.
 
 
Zgłoszenia należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oraz procedury ubiegania się o stypendia dostępne są na stronie internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl (Regulamin stypendiów) oraz w biurze Zadania nr 2.
 
 
 
   Prof. Adam Krętowski
Prorektor ds. Nauki UMwB
 
 
Biuro zadania nr 2: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB, Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok; Tel. 085-7485412, 085-7485489.