Ruszył nabór wniosków na stypendia naukowe, staże, szkolenia, wizyty studyjne

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza nabór wniosków w ramach konkursów na:

 
Nabór wniosków trwa do dnia 15 lutego 2010 r.
 
Kompletne wnioski na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu
kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na stypendia naukowe, staże, szkolenia i wizyty studyjne oraz przyjazdy profesorów wizytujących, w ramach Zadania nr 2 projektu pt: „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, należy składać do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Pałac Branickich, ul. Kilińskiego 1, pokój nr 53, tel. 5412, 5489.