Kurs języka angielskiego

                                                                           

Zasady uczestnictwa w kursach języka angielskiego realizowanych w ramach projektu pn. Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku